İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA

Öğr.Gör. Dr. Rıdvan Murat ÖKTEM

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma Laboratuvarı, Beşevler, Ankara

+90 312 202 5468

Öğr.Gör. Dr. Aslı İnci

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Beşevler, Ankara

+90 312 202 6027


ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Tuğçe İNAL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Beşevler, Ankara

+90 312 202 6027