Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Leyla TÜMER
Prof. Dr. Gürsel BİBEROĞLU
Prof. Dr. Fatih Süheyl EZGÜ
Doç. Dr. İlyas OKUR
Öğr. Gör. Dr. Rıdvan Murat ÖKTEM
Öğr. Gör. Dr. Aslı İNCİ